Rendeletek

Dokumentumok Letöltés
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 10/20104.(X.28.)sz. rendelettel módosított 2/2013.(II.13.)sz. önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról download
1. számú melléklet download
1. számú függelék download
2. számú melléklet download
2. számú függelék download
3. számú melléklet download
3. számú függelék download
4. számú melléklet download
4. számú függelék download
5. számú melléklet download
5. számú függelék download
6. számú melléklet download
7. számú melléklet download
8. számú melléklet download
9. számú melléklet download
10. számú melléklet download
11. számú melléklet download
Gazdasági szervezet ügyrendje download
Dokumentumok Letöltés
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének A 12/2012.(V.30.)sz. rendelettel módosított 15/1993.(X.7.)sz.ÖKT. rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 4/2004.(I.27.) sz., az 1/2005.(I.26.).sz., a 3/2006.(II.8)sz., a 8/2007.(V.30.)sz., a 17/2009.(XII.16.)sz., a 18/2011.(XII.21.)sz., az 1/2012.(II.1.)sz., a 12/2012.(V.30.)sz. és a 13/2012.(VI.27.)sz. rendeletével módosított 11/2000. (IX.26) számú rendelete A temetőről és temetkezési tevékenyésgről egységes szerkezetben download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2001 (X.30)sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról download
Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított 11/2001.(X.30.). ÖKT. sz. rendelete a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről egységes szerkezetben download
Hévízgyörk község Önkormányzata Képviselő-testületének a 6/2011.(III.30.) sz. rendelettel módosított 12/2001.(XI.28.)sz. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról egységes szerkezetben download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006.(XI.29.)sz. , a 7/2008. (VII.1.) sz . a 19/2011.(XII.21.),a 12/2012.(V.30.)sz., és a 17/2012.(IX.5.)sz. rendeletekkel módosított 13/2001.(XI.28.) számú rendelete a közterületek használatáról egységes szerkezetben download
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2002.(VI.25.)sz. rendelete a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzethatárokról download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének A 3/2005.(I.26.)sz., a 4/2012.(II.22.)sz , és a 8/2013.(VI.26.)sz..rendeletekkel módosított 13/2004.(VII.29.)sz. rendelete A talajterhelési díjról egységes szerkezetben download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 19/2005.(XII.7.)sz. és a 12/2012.(V.30.)rendelettel módosított 8/2004. (III.30.)sz. rendelete az avar és a kerti hulladék elégetésének szabályairól egységes szerkezetbe foglalva download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005.(X.14.)sz. rendelete az elektronikus ügyintézés tiltása valamennyi hatósági ügy vonatkozásában download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005.(V.11.)sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási terv elfogadásáról download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének a12/2012.(V.30.)sz. rendelettel módosított 10/2008. (X.01.) sz. rendelete Az építészeti örökség helyi védelméről download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(XII.10.)sz. rendelete A rendeletek jogharmonizációs záradékkal való ellátására download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 10/2015.(IX.11.)önkormányzati rendelettel, és a 4/2013.(III.13.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról Egységes szerkezetben download
Függelék I. download
Függelék II. download
Függelék III. download
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 3/2015.(II.11.)önkormányzati rendelettel és a 6/2014.(VIII.6.) sz. rendelettel módosított 15/2012.(VIII.10.)önkormányzati rendelete, A községi díjak, címek és elismerések alapításáról és adományozásáról egységes szerkezetben download
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(XI.06.) sz. rendelete Az élelmezési nyersanyagnormákról és térítési díjakról download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Kképviselő-testületének a 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelettel és a 13/2014.(XII.3.)önk.rendelettel módosított 14/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátásokról egységes szerkezetben download
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről download
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.13.) önkormányzati rendelete az ezt módosító 10/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelettel Egységes szerkezetbe foglalt szövege Az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(V.01.)sz. önkormányzati rendelete a 7/2012.(III.7.) sz. (Az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről) és az azt módosító 21/2012.(IX.26.) sz. rendelet módosításáról download
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 3/2013.(III.13.) sz. (Az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről) és az azt módosító 10/2013. (IX.25.) számú rendelet módosításáról download
Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2014 (II.19.)sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről download
Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014.(IV.30.)sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról download
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.30.) sz. RENDELETE az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről download
Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2014 (X.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2/2014.(II.19) (Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről) rendelet módosításáról download
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.01.)sz. rendelete a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről download
Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(X.28.) önkormányzati rendelete az iparűzési adóról download
Hévízgyörk Község.Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015.(XII.02.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról download
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.19) önkormányzati rendelet módosítása download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016.(II.13.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013.(II.13.) önkormányzati rendelete módosítása download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.13.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016.(II.13.) önkormányzati rendelete a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.13.) önkormányzati rendelete az építészeti örökség helyi védelméről szóló 10/2008. (X.01.) önkormányzati rendelet módosításáról download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016.(III.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016.(III.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 4/2015.(III.11.) rendelet módosításáról download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016.(III.09.) önkormányzati rendelete az építészeti örökség helyi védelméről szóló 10/2008.(X.01.) önkormányzati rendelet módosításáról download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016.(III.30.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016.(V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016.(IX.28.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosítása download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016.(IX.28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 15/2015.(XII.18.) önormányzati rendelet módosítása download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016.(X.20) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályozás módosításáról szóló 12/2016.(IX.28) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (XI.05.) önkormányzati rendelete a Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének Helyi Építési Szabályozásáról szóló 10/2001.(X.30.) sz. rendelete módosításáról download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XII.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről download
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 14/2015.(XII.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról download
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(III.31.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályozásról szóló 10/2001.(X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról download
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 5/2016.(III.09.) rendelet módosításáról download
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról download
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerség egyeztetésének szabályairól download
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről download
9/2017.(IX.19.) önkormányzati rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátásokról szóló 14/2013.(XII.18.)  önkormányzati rendelet módosítása download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (X.24). önkormányzati rendelete
A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (XII.20). önkormányzati rendelete Hévízgyörk Község településképének védelméről download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017.(XII.20.) sz. rendelete Az élelmezési nyersanyagnormákról és térítési díjakról download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013.(11.13.) önkormányzati rendeletének módosítása download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018.(I.22.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátásokról szóló 14/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018 (I.22.) önkormányzati rendelete a Hévízgyörki Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről download
Hévízgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről download