Szolgáltatások

.

  • Logopédiai ellátás

A logopédiai ellátás feladata a hangképzés, a beszéd, a beszélt és írott nyelvi képesség fejlődési és szerzett zavaraihoz, továbbá a specifikus tanulási zavarokhoz (diszlexia, diszortográfia, diszgráfia, diszkalkulia) kapcsolódó prevenciós, állapotmegismerési és terápiás tevékenység.

A logopédiai ellátás igénybevétele a kötelező vizsgálatokon és ellátáson való részvétel kivételével – önkéntes alapon történik.

A logopédiai ellátás keretében el kell végezni az óvodai nevelésben részt vevő, harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrését. A három éves kori logopédiai szűrés a nyelvi fejlettségre, az öt éves kori szűrés elsősorban a beszédartikulációra, illetve az írott nyelvi (írás és olvasás) készültségre irányul. A részletes logopédiai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján kerül megszervezésre a logopédiai ellátás, ha a vizsgálat alapján erre szükség van, illetve a gyermek további gyógypedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatának kezdeményezése.

A Hévízgyörki Sün Balázs óvodában hétfői napokon, heti négy órában történik a logopédiai terápiát igénylő gyermekek ellátása.

Ocsovainé Szemán Éva (logopédus)

PMPSZ Aszódi Tagintézmény

 

  • Hitoktatás

  • Ovi-foci