Az intézmény bemutatása

.

Óvodánk a Hévízgyörki Sün Balázs Óvoda. Ez az intézmény 120 kisgyermek befogadására alkalmas, akiket életkoruknak megfelelően, négy óvodai csoportban helyezünk el. Az óvoda épülete, az itt folyó pedagógiai munka, a dolgozók megjelenése, egymáshoz és a gyermekekhez, valamint azok szüleihez való viszonya sok mindent elárul szervezeti kultúránkról. Számunkra nagyon fontos, hogy mindenki, aki benne részt vesz, benne él, az jól érezze magát. Nemcsak a kimondott szónak van jelentősége, hanem mindennek, ami bennünket körülvesz, legyen az tárgy, gesztus… stb. Intézményünk pedagógiai programja mindenki számára elérhető. Bevezető soraiban küldetésnyilatkozatunk olvasható, mely a következő gondolatokat tárja az érdeklődők felé:

Gyermekkép: Óvodánk minden dolgozójával együtt arra törekszünk, hogy a hozzánk járó gyermekek egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljenek, s a meglévő hátrányaik csökkenjenek. Nem adunk helyet semmiféle előítélet kibontakozásának.

Óvodakép: Óvodánk esztétikus, biztonságos környezetével, az itt dolgozók szeretetteljes, elfogadó légkörével és a gyermekek egyéni képességeinek megfelelő tevékenységek biztosításával segíti a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését.

Az óvoda kapuját átlépve, négy gondosan megtervezett és ápolt kiskert csalogatja a látogatót. A színek, virágok, a különböző életkorú, sokféle egyéniségű gyermeket próbálják szimbolizálni, alacsonytól a magasabbig, halványabbtól az erősebb árnyalatokig bezárólag. Minden csoport a saját kiskertjéről gondoskodik, de a nagyobbak mindig örömmel segítenek a kisebbeknek. Ezzel egy nagyon fontos óvodai feladatot erősítünk, a munkára nevelést, az örömmel végzett munka megszerettetését és a környezetvédelem fontosságát.

Az épületbe belépve elsőként só-liszt gyurmából készült mesejelenetek ragadják meg a tekintetet. Minden alkotás egy-egy mese részletét eleveníti meg, köztük Sün Balázs történetét. A sima falfelületekből kidomborodó gyurmafigurák megidézik a mese varázsát, fontosságát a gyermekek számára. Minden kisgyermek és óvodai dolgozói számára „Sün Balázsos” pólót biztosítunk, amelyet a különböző óvodai és önkormányzati rendezvényeken viselünk összetartozásunk (hovatartozásunk) jeleként. Minden óvodai csoportunk más és más. A bútorok hasonlóak, szinte ugyanolyanok, de az óvó nénik más-más tartalommal töltik meg azokat. Egyformák, összetartoznak, de mégis egy kicsit különböznek. Minden pedagógusnak visszatükröződik a személyisége, amely egyedi és megismételhetetlen, de mégis közös a gyermekek és a hivatásunk szeretete.

A gyermekek mozgásigényének kielégítésére tornaszoba áll rendelkezésünkre. Az óvodai csoportok egymás között megosztva, folyamatosan használják ezt a termet a hozzá tartozó mozgásfejlesztő eszközökkel együtt.

Só-szobánkat a betegségek megelőzése céljából használjuk. Az ide betérő gyermekeknek lehetőségük van játékra, zene, ill. mesehallgatás közben. Ez a lehetőség bárki számára adott, aki igénybe szeretné venni.

Logopédiai tükrös szobánkban a gyermekek beszédfejlesztése történik.

Óvodánk kétszintű játszóudvarral rendelkezik. Játékeszközeink megfelelnek a biztonsági előírásoknak. A beköltözésünkkor ültetett növényzet lassan árnyat adó lombokat növesztett, melyek hűsét igyekszünk kihasználni.

Köszönettel tartozunk azért, hogy a nevelés oktatás feladatát a hozzánk járó gyermekek szülei megosztják velünk. E közös tevékenység alapja a bizalom, az intézmény és a pedagógusok szakmai hitele. Csak akkor lehet eredményes a közös munka, ha bizalommal fordulunk egymáshoz, merünk őszintén beszélni a problémákról és képesek vagyunk segítséget kérni. Mindez gyermekeink érdeke.

Ennek szellemében várjuk kollégáim és a magam nevében a hozzánk érkezőket.

Juhászné Galbavi Tímea
Intézményvezető