Hírek, események

.

2018. január 20. (szombat)

Kodály Világa Hévízgyörkön

A Kodály Világa Nonprofit Kft. tevékenysége egyik legfontosabb pillérének tartja a közösségépítést, az új, több területet átfogó alkotó, innovatív megoldások generálását.
Kodály Zoltán öröksége nem csupán a zenei nevelés területére korlátozódik, hanem olyan értékeket hordoz, amelyek az igényes emberi élet alapjául kell, hogy szolgáljanak.
Mai felgyorsult világunkban különösen fontos, hogy értékeket közvetítsünk, hogy példát mutassunk a gyermekek és fiatal felnőttek számára, de olyan módon, amire a mai ifjúság nyitott lehet, azaz élményeken keresztül.”

Csikai Ildikó
a Kodály Világa projekt vezetője

A Kodály Világa szervezésében Hévízgyörkön ismerkedhettünk meg a mozgáspihenő mozdulatsorokkal, egy továbbképzés alkalmával. Ez a rendezvény alapítványunk segítségével valósulhatott meg, melyet ezúton is köszönünk. A helyszínt a község rendezvény- és kiállítóterme biztosította. Három környező település (Domony, Bag és Galgahévíz) óvodapedagógusai csatlakoztak hozzánk, hogy egy kellemes szombat délelőttöt töltsünk el egymás társaságában a gyermekek még sokoldalúbb fejlődésének segítése érdekében. Megismerhettük Dr. Pásztor Zsuzsannát (Zsuzsa nénit) aki Dr. Kovács Géza munkatársaként kidolgozta azt a bizonyos Kovács-módszert. Ez a módszer zenei munkaképesség-gondozás, amely természettudományos alapon nyugvó pedagógiai irányzat. Zsuzsa nénit elkísérte a továbbképzésre Négyesi Anna, aki a mozgáspihenő mozdulatsorok gyakorlati megvalósításában nyújtott segítséget. Előtérbe a lufis gyakorlatok kerültek, melyek kipróbálása, gyakorlása sok vidám pillanatot okozott a résztvevőknek. Bízunk benne, hogy az itt hallott és megismert „plusz tudást” mindannyian be tudjuk és be is fogjuk építeni az óvodában végzett mindennapi tevékenységeink.

 


 

2018. január 25. (csütörtök)

Nagycsoportosaink a Fővárosi Nagycirkuszban

Bazan Tibor Polgármester Úr cirkuszlátogatás lehetőségével kereste meg intézményünket. Éltünk az ajánlattal és nevelőtestületünk úgy gondolta, hogy óvodánk „legnagyobbjaival” utazzunk a cirkuszba. Meghívtuk még a nagycsoportosok Szülői Szervezetének tagjait is, akik már 4 éve segítik munkánkat. A gyermekek izgatottan érkeztek ezen a napon az óvodába. Az izgalom a várva várt esemény volt, a délutáni pihenő helyett Budapestre utazunk és részt veszünk a Győztesek karneválja című cirkuszi előadáson. A fantasztikus előadást nagyon élveztük, gyermekek és felnőttek egyaránt. Késő délután érkeztünk haza telis-tele élményekkel. Köszönjük a lehetőséget Vécsey Lászlónak és Németh Károlynak. Bobál Tibor sofőr „bácsinak” pedig, hogy vigyázott ránk az utakon. Pénteken élményeiket rajzaikban is kifejezhették a gyermekek, íme, néhány az elkészült munkákból:

201801-cirk1

201801-cirk2

 


 

2018. február 3. (szombat)

Óvodánk Alapítványi rendezvénye a Balázs Józsefné Művelődési Házban

Kellemes délutánra, családi kikapcsolódásra hívtuk óvodánk lakóit szombat délután a Műv. Házba. A rendezvényt Szilágyiné Pápai Anna (Nanni „néni") az Alapítványunk elnöke nyitotta meg. Nagycsoportosaink nyitótáncával indult a programsorozat, melybe a szülők is bekapcsolódtak, megható és emlékezetes nyomokat hagyva maguk után sokak szívében. Ezt egy interaktív, zenés produkció követte, magával ragadva az érdeklődőket. Közben az óvoda dolgozói farsanghoz kapcsolódó kézműves lehetőségekkel várták a gyermekeket és az őket kísérő felnőtteket. Az éhes és szomjas pocakokat a Szülői Szervezet által működtetett büfé csalogatta. Az itt helytálló anyukáknak ezúton is köszönjük kitartásukat, segítő munkájukat. A kézműves foglalkozás mellett arcfestés és lufi hajtogatás is színesítette a kínálatot. A délutánt pedig tombola zárta, melynek felajánlásait sok önzetlen, támogató családnak, vállalkozónak köszönhetjük. Kívánunk munkájukhoz jó egészséget és sok szeretetet! A résztvevőknek pedig hálásak vagyunk jelenlétükért!


 

2018. február 9. (péntek)

Ovifarsang

Hagyományinkhoz hűen idén is jelmezekbe öltözve ünnepeltük a farsangot. Nagycsoportosaink itt is bemutatták tánctudásukat nyitótáncukkal. Ezután ellepték a színpadot a jelmezbe öltözött óvodások. Miután mindenki bemutatta maskaráját Bakonyi Zselyke mini csoportos óvodás anyukája (Bakonyiné Gyetvan Anita) táncházba hívta a farsangolókat. Ez idő alatt az óvó nénik mesehősök bőrébe bújtak és a táncház után Holle anyó birodalmába vezették a gyermekeket. Ebéd közeledtével már mindannyian kellemesen elfáradtunk és visszatértünk az óvodába a finom falatok elfogyasztására. Köszönjük az ovifarsang minden résztvevőjének, hogy jelenlétével megtisztelte rendezvényünket!


 

Kedves Szülők!

Elkezdődtek, illetve folytatódnak intézményünkben az energetikai fejlesztés munkálatai. Köszönjük az Önök türelmét, együttműködő és toleráns magatartását, mellyel segítik mindannyiunk munkáját.

 


 

2018. február 22. (csütörtök)

Újabb óvodás csoportok a Fővárosi Nagycirkuszban

Nem kellett sokáig várnunk a folytatásra, ismét lehetőségünk adódott eljutni a Fővárosi Nagycirkusz előadására. Most a kis-középső és a kiscsoportos óvodásaink, testvérek és szülői kísérőik utaztak Budapestre. Az előadás továbbra is vidám, ámulatba ejtő produkciókkal szórakoztatta a jelenlévőket. Jó volt látni, hogy fellépők estéről estére újabb csavarral fűszerezték produkciójukat. A szülő-gyermek kapcsolatot pedig biztos szorosabbá tette ez a közös, élményekben gazdag kirándulás. A szervezőknek ismételten köszönjük, hogy gondoltak Ránk!

201802-cirk1
A győztesek karneváljának nyitóképe…

201802-cirk2
A három bohóc, akik fényképet próbálnak készíteni magukról…

201802-cirk3
Esernyők tánca…

201802-cirk4
Azok a csodálatos állatok…


 

 

2018. február 27. (kedd)

Nyuszi az emberek földjén

Ezzel a címmel mutatták be tornatermünkben interaktív mesejátékukat a szegedi látványszínház előadói. Történetük felhívta a figyelmet a környezetvédelem néhány fontos elemére, valamint illemszabályokkal is megismertette a gyermekeket. Ők talán észre sem vették a közös tánc és torna közben, hogy mennyi ismeret, információ kúszott a bőrük alá. Reméljük, amikor szükség lesz rá, előhúzzák majd emlékeikből ezeket, és tudatos felnőttként óvják környezetüket.

 


 

2018. március 24. (szombat)

201803-kezmuves


 

201803-ovihivogato

Kedves Szülők!

Gyermekük szinte még „most" született s máris óvodába készül. Ez mindenki számára egy új, egy más helyzetet teremt. A féltő gondoskodásból, a szűk családi körből egy tágabb közösségbe kerül, mely tudatosan alakítja, építi, kombinálja azokat a nevelő hatásokat, amelyek formálják Őt. Mi óvodapedagógusok még nyíltszívű, kíváncsi, érdeklődő gyermekekkel találkozunk. Ők nem palástolják érzelmeiket. Az óvoda fő tevékenységi formája a játék során, egyre több mindent „elárulnak" magukról a picik. Megmutatkoznak más személyekkel kapcsolatos viszonyaik, érzelmeik, félelmeik, akarati tulajdonságaik, személyiségük főbb jellemzői. Visszatükröződnek tevékenységeikben az otthon átélt élmények, látni a családban elfoglalt helyüket. Mozdulataikat a családtagok gesztusaiban is fellelhetjük. A gyermekek mintakövetése különösen a szeretett személy irányában óriási felelősséget ró az őt nevelőkre, szülőre és pedagógusra egyaránt. Nem mindegy tehát, hogyan jelenünk meg a gyermek előtt, mit mondunk, és azt hogyan mondjuk, mit tartunk szépnek, jónak és követhetőnek. A gyermek mindazt átveszi a közvetlen környezetéből, amit lát, hall, utánzás útján tanul és egyúttal azonosul azokkal a személyekkel, akik körülveszik. Ha abból indulunk ki, hogy mennyi mindent magukkal hoznak az óvodába, gondolnunk kell arra, hogy mennyi mindent hazavisznek az óvodából. Minden megnyilvánulásunk, minden kimondott szavunk, pillantásunk észrevétlenül a bőrük alá kúszik. Óriási felelősség van rajtunk, de egyben óriási megtiszteltetés is, hogy ránk bízzák őket. Éppen ezért nagy szeretettel és bizalommal várjuk, fogadjuk gyermekeiket.

„Osztani magad: – hogy így sokasodjál;
kicsikhez hajolni: – hogy így magasodjál;
hallgatni őket, hogy tudd a világot;
róluk beszélni, ha szólsz a világhoz..."

(Váci Mihály)

Tudnivalók az óvodai beíratásról:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)).

Az óvodai jelentkezéshez szükséges okmányok a következők:

  • a szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolvány,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat,
  • a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.).

A Hévízgyörki Sün Balázs Óvodába történő beíratás időpontja:
2018. április 23-tól (hétfőtől) április 27-ig (péntekig), 8-16 óráig