Schlüsselfeld


schlusselfeldFelkérést kaptam, hogy frissítsem fel az emlékét, hogyan is tettünk szert testvérvárosunkra Schlüsselfeldre.

Több mint 10 éve már, igényként merült fel, jó lenne, ha már Hévízgyörknek is találnánk egy testvérvárost, ugyanis a szomszéd településeknek már voltak külföldi kapcsolataik.
1993-ban még oly távolinak, elérhetetlennek tűnt egy ilyen barátság kialakítása. Többszöri, többirányú próbálkozásunk sokáig nem járt sikerrel, mígnem 2003-ban Helmut Hartwig -nagyon régi barátunk - Memmelsdorf polgármesterének kezdeményezését tolmácsolva- ajánlotta Bamberg közigazgatási területéhez tartozó városok és községek figyelmébe magyar községekkel való kapcsolatfelvételt.
Így indult el 2003. tavaszán német oldalról egy kezdeményezés Dr. Günther Denzler vezetésével, aki három kollegájával felkereste az önkormányzatot. Günther Trost, aki Schlüsselfeld város képviselője fontosnak tartotta a keleti országok községeivel történő kapcsolat kialakítását, mivel ez egy jó alapja az Európai Közösség kelet felé történő nyitásnak.
A német delegáció második hévízgyörki látogatás után beszámolt Schlüsselfeld Városi Tanácsnak a hévízgyörki szívélyes fogadtatásról és azon kezdeményezésről, hogy testvérváros kapcsolatot szeretnénk kialakítani, röviden megfogalmazott céljainkat és azok tartalmát.
Így került sor az első hivatalos találkozóra Hévízgyörkön. A két település polgármestere először 2004. szeptember 1-jén találkozott. Georg Zipfel Schlüsselfeld 1. polgármestere egy 5 fős delegációval érkezett meg településünkre.
A vendégeket az Asszonykórus énekével a házasságkötő teremben fogadtuk, majd átkísértük szálláshelyükre a Gaia motelba.
Második nap bemutattuk Hévízgyörk intézményeit, templomait, nevezetességeit. Tóth Tibor polgármester lovas kocsival körülvitte a faluban a külföldieket, akiknek ez egy felejthetetlen élményt jelentett. A délután igen mozgalmasan telt, meglátogattuk a Gödöllői Grassalkovich Kastélyt, ahová a vendégeket a képviselő testületből Tóth Gáborné és Bankó Miklósné képviselő asszonyok is elkísérték. Ezután a Gödöllői Szent István Egyetemen megtekintették a Fogathajtó versenyt és megkóstolták a főzőversenyen készült ételeket.
Hévízgyörk Önkormányzat részéről, 6 fős delegáció 2004. október végén utazott első alkalommal Schlüsselfeldbe.

  A Városi Tanács képviselő testülete, intézmények vezetői, egyházi elöljáróságok fogadták kis csapatunkat a városháza tanácskozó termében. Ott tartózkodásunk alatt megtekintettük a város óvodáját, könyvtárát, iskoláját, szociális otthonát. Meglátogattunk egy sörfőzdét és egy pálinkafőzdét is. Azt mondják, hogy mi magyarok milyen vendégszerető nép vagyunk. Elmondhatjuk, hogy Schlüsselfeld vezetői, polgárai tanúbizonyságot tettek vendégszeretetből és barátságból is. Az egész város tudott érkezésünkről, a közintézményekben mindenütt ki volt téve a magyar zászló és magyar feliratokkal üdvözöltek bennünket.
Schlüsselfeld város városi tanácsa úgy határozott 2004. november 18-ai testületi ülésén, hogy Hévízgyörk község és Schlüsselfeld város között megalapozott ez a partnerkapcsolat és hivatalos formában ajánlatot tett a kapcsolat létrehozására.
Hosszú, alapos egyeztetés után 2005. június 25-én este 7 órakor került sor az ünnepélyes megállapodás aláírására Schlüsselfeld hivatalában. Az alapító okiratot mind magyar- mind német nyelven aláírta mindkét polgármester.
2005. augusztus 20-án ismét községünkbe látogatott Georg Zipfel főpolgármester egy 20 fős kísérettel és a Falunapon ünnepélyes keretek között aláírták a testvérvárosi okiratot. Az ünnep fénypontját emelte, hogy Werner Zink a Frank énekegyüttes kórusvezetőjének dirigálásával a német vendégek is dalra fakadtak.
Zink Úr köszönő levelében meghívta a Hévízgyörki Asszonykórust az októberben Schlüsselfeldben megrendezendő kórustalálkozóra. Erről a találkozóról már olvashattak egy korábban megjelent hírmondóban.
Egy nagy szünet következett, jöttek a dolgos hétköznapok. 2006. nyarán Georg Zipfel és felesége látogatott el Hévízgyörkre, ugyanis itt vendégeskedtek Turán Helmut Hartwigéknél. A Hévízgyörki Asszonykórus igen nagy hálával és tisztelettel köszönte meg, látta vendégül polgármester urat, feleségét és barátait.
Ezután rövid levélváltásban tájékoztattuk német barátainkat a magyarországi önkormányzati választások eredményéről, a polgármester személyének változásáról, valamint a képviselő testület megújulásáról. Pár szóval bemutattuk Bobál István új polgármestert.
Német kollégája Georg hamarosan válaszolt: "Szívből jövő jókívánságunkat fejezzük ki mind a polgármester Úrnak, mind a képviselő testületnek" szavakkal köszöntötte Bobál István polgármester urat.
Bobál István polgármester úr tisztelettel meghívta egy bemutatkozó találkozásra a német delegációt. Örömmel elfogadták a meghívást és december 15-én érkezik a 4 fős delegáció Georg Zipfel főpolgármester vezetésével.
Végezetül feltehetjük a kérdést, miért van szükség "Testvérkapcsolatra"?
Az Egyesült Európa felépítése nélkülözhetetlen feltétel a 21. század gazdasági és politikai kihívásaival szemben.
Európa felépítése nagyon régi gondolat. Montesquieu írta a XVIII. Században : "Ha tudnék valami hasznosat hazám számára, ami hátrányos lenne Európára nézve..úgy azt bűnnek tekinteném."