Védőnői pályázat

.

Hévízgyörk Község Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Hévízgyörk Község Önkormányzat Védőnői Szolgálat
védőnő
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest Megye 2192 Hévízgyörk, Kossuth L.u.123.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott feladatok és a 26/1997.(IX. 03.) NM rendelet szerinti iskolavédőnői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, védőnő diploma,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Három hónapos próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  B kategóriás jogosítvány és saját autó előnyt jelent

  Jó kommunikációs készség

  Jó problémamegoldó készség

  Önálló munkavégzési képesség

  Terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz,
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata
  • Motivációs levél,
   • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. március 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukesné Csábi Ágnes jegyző nyújt, a 06/30-373-3492-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

     Postai úton, a pályázatnak a Hévízgyörk Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2192 Hévízgyörk, Kossuth L. u.124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:          126/2017, valamint a munkakör megnevezését: védőnő

     Személyesen: Lukesné Csábi Ágnes jegyző, Pest megye 2192 Hévízgyörk, Kossuth L.u.124.

A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje: 2017. február 28.

Pályázatokat Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el a pályázati határidő lejártát követő első ülésén.

A Képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. 01.17.