Védőnői álláspályázat

.

Hévízgyörk Község Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Hévízgyörk Község Önkormányzat Védőnői Szolgálat

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest Megye 2192 Hévízgyörk, Kossuth L.u.123.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott feladatok és a 26/1997.(IX. 03.) NM rendelet szerinti iskolavédőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, védőnő diploma,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Három hónapos próbaidő
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
■ B kategóriás jogosítvány és saját autó előnyt jelent
■ Jó kommunikációs készség
■ Jó problémamegoldó készség
■ Önálló munkavégzési képesség
■ Terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz,
• Végzettséget igazoló okiratok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata
• Motivációs levél,
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukesné Csábi Ágnes jegyző nyújt, a 06/30-373-3492-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
■ Postai úton, a pályázatnak a Hévízgyörk Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2192 Hévízgyörk, Kossuth L. u.124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 126/2/2017, valamint a munkakör megnevezését: védőnő
■ Személyesen: Lukesné Csábi Ágnes jegyző, Pest megye 2192 Hévízgyörk, Kossuth
L.u.124.

A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje: 2017. augusztus 28.

Pályázatokat Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el a pályázati határidő lejártát követő első ülésén.
A Képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.hevizgyork.hu
www.mave.hu
www.askhatvan.hu

Szükség esetén az Önkormányzat lakást biztosít, amelynek bérleti díját az Önkormányzat biztosítja.