Védőnői pályázat

.

Hévízgyörk Község Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Hévízgyörk Község Önkormányzat Védőnői Szolgálat védőnő munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest Megye 2192 Hévízgyörk, Kossuth L.u.123.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott feladatok és a 26/1997.(IX. 03.) NM rendelet szerinti iskolavédőnői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, védőnő diploma,

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

• magyar állampolgárság

• büntetlen előélet

• cselekvőképesség

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• Három hónapos próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

■ B kategóriás jogosítvány és saját autó előnyt jelent

■ Jó kommunikációs készség

■ Jó problémamegoldó készség

■ Önálló munkavégzési képesség

■ Terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Fényképes szakmai önéletrajz,

• Végzettséget igazoló okiratok másolata,

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata

• Motivációs levél,

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. január 2.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukesné Csábi Ágnes jegyző nyújt, a 06/30-373-3492-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

■ Postai úton, a pályázatnak a Hévízgyörk Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2192 Hévízgyörk, Kossuth L. u.124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1519/3/2016, valamint a munkakör megnevezését: védőnő

■ Személyesen: Lukesné Csábi Ágnes jegyző, Pest megye 2192 Hévízgyörk, Kossuth L.u.124.

A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje: 2016. december 31.

Pályázatokat Hévízgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el a pályázati határidő lejártát követő első ülésén.

A Képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

■ www.hevizgyork.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. 11.11.